ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ - letöltés pdf formátumban

 A jelen Adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a https://debrecenfajatek.hu/ honlapot meglátogató/használó természetes személyeket a következőkről tájékoztassa:

Az Adatkezelő adatai:

Név : Maklaga János, egyéni vállalkozó

Székhely:4033, Debrecen, Budai Nagy Antal u. 126.

Telefonszám: 06-52-437-429

Mobil: 06-20-372-2495

E-mail cím: info@debrecenfajatek.hu

Honlap: www.debrecenfajatek.hu

Az Adatkezelő tárhelyszolgáltatója:

Név: CRISCOMP INFORMATIKA KFT

Székhely: 4030, Debrecen, Gyoma u. 17

Központi email cím: titkarsag@criscomp.hu

Központi honlap: http://criscomp.hu/

Adatkezelés:

A honlapon az adatkezelő nem kér, nem tárol, nem fér hozzá és nem kezeli a honlapot megtekintő, látogató személy egyetlen személyes adatát sem.

Jogérvényesítés:

Amennyiben az érintett kifogással él az adatkezeléssel kapcsolatban, bírósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név:                        Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

E-mail:                     ugyfelszolgalat@naih.hu

Levelezési cím:        1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon:                   +36 (1) 391-1400

Honlap:                   www.naih.hu

 

Debrecen, 2018.06.04